Приватизовано 1 квартира.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Опіка та піклування

За звітний період було проведено 2 засідання опікунської ради, в результаті чого було прийнято рішення та затверджені 2 подання до виконавчого комітету щодо призначення опікуном.

Соціальне партнерство

На виконання рішень 36 сесії 4 скликання Тростянецької міської ради № 460 від 30.11.2005 року «Про затвердження Положення «Про міський конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій та створення конкурсної комісії», 24 сесії 5 скликання під 20.03.2008 року «Про внесення змін до Положення «Про конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 43 сесії 6 скликання №16 від 29 січня 2014 року «Про визначення пріоритетних напрямів соціальних проблем для вирішення у 2014 році в рамках конкурсу соціальним Приватизовано 1 квартира. проектів», були визначені такі напрями соціальних проблем:

- охорона здоров’я та профілактика захворювань;

- соціальна підтримка та адаптація інвалідів, безробітних,

малозабезпечених, багатодітних сімей та осіб похилого віку;

- молодіжна політика;

- розвиток місцевої ініціативи та місцевого самоврядування;

- громадянська освіта, аматорська культура та спорт;

- підвищення інформування громадськості та розвиток демократичних ЗМІ;

- охорона довкілля;

- збереження культурної спадщини;

- розвиток туризму та посилення промоції міста.

Дошкільна освіта

В місті, станом на 01.01.2014 року, працює 5 дошкільних навчальних закладів: 2 – дитячих заклади «Казка» та «Ромашка» мають статус ясла – садок, 3 – дитячих заклади «Калинка» , «Білочка», «Веселка» - дитячий садок. На даний час функціонує 26 груп («Казка» - 9 груп, «Ромашка» - 7 груп, «Калинка» - 5 груп, «Білочка» - 3 групи, «Веселка» - 2 групи), із Приватизовано 1 квартира. яких 3 раннього віку, 23 середнього та старшого дошкільного віку. В місті, станом на 01.01.2014 року, проживає 1349 дітей дошкільного віку. Дошкільною освітою охоплено 910 дітей, із них 708 відвідують дошкільні навчальні заклади, 202 охоплено соціально – педагогічним патронатом. Охоплення дошкільною освітою складає 83%. Діти старшого дошкільного віку охоплені на 100%.

З 01.01.2014 року продовжує діяти рішення виконкому від 15.05.2012 р. № 213 «Про оплату харчування в дошкільних навчальних закладах міста», згідно якого плата за харчування в дошкільних групах становить 14 грн. (7 грн. – батьківська плата, 7 грн. – з бюджету), в групах раннього віку – 12 грн. (6 грн. батьківська плата, 6 грн. з бюджету). Вартість зданих овочів на 1 день складає 1,5 грн., меду – 0,10 коп., вартість харчування одного вихованця в дошкільних Приватизовано 1 квартира. групах в день дорівнює 15,60 грн. В середньому виконання норм в групах раннього віку складає 97%, в дошкільних групах 95%, що в порівнянні з минулим роком збільшилось на 3,6% в ясельних групах та на 7,4 % в дошкільних групах.

Рішенням виконавчого комітету від 10.01.2011 року №5 з 01.01.2011 року встановлено пільги 100% від батьківської плати для дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених сімей; 50% - для дітей, які мають трьох і більше дітей та дітей – інвалідів. Протягом I кварталу пільгою на 100% користувались 31 дитина, пільгою на 50% - 39 дітей. На вище вказані цілі з міського бюджету було витрачено 14241,5 грн.Середній показник відвідування дітей в дошкільних закладах за I квартал Приватизовано 1 квартира. 2014 року становить 61,5%, що у порівнянні з I кварталом 2013 року більше на 4,5%.

Проводиться робота по економії енергоресурсів в ДНЗ, в зв’язку з чим ведеться щоденний контроль за показниками енергоносіїв. Так, у порівнянні з I кварталом 2013 року в I кварталі 2014 року було зменшено використання природного газу на 883 м 3. Дана економія виникла через більш м’які погодні умови в зимку та можливість опалювати ДНЗ «Калинка» дровами.

В дошкільних навчальних закладах працює 64 педагогічних та 72 технічних працівники. У березні 2014 року проведена атестація педагогів, яка дала змогу підвищити їх професійний рівень.

Пріоритетним напрямком діяльності дошкільних навчальних закладів є використання особистісно – орієнтовного підходу до розвитку кожної дитини Приватизовано 1 квартира.. Були проведені методичні об’єднання з даного питання на базі ДНЗ «Ромашка» «Розвиток дрібної моторики дітей на заняттях з фізкультури», ДНЗ «Веселка» «Формування пізнавального розвитку дітей через пошуково - дослідницьку діяльність» , ДНЗ «Білочка» « Використання музично – дидактичних ігор в музичній діяльності дітей», ДНЗ «Калинка» - «Організація режимного моменту з метою валеологічного виховання дітей».

Залишаються на контролі питання щодо підготовки ДНЗ до наступного навчального року та опалювального періоду, відкриття додаткової групи в ДНЗ «Казка», забезпечення психологічного супроводу навчально – виховного процесу в ДНЗ «Калинка», «Білочка», «Веселка».


documentapyjhav.html
documentapyjold.html
documentapyjvvl.html
documentapykdft.html
documentapykkqb.html
Документ Приватизовано 1 квартира.