ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ

І Врученню особовому складові озброєння, бойової та іншої техніки переду-
ють заняття з вивчення зразків озброєння і техніки, їх бойових (технічних) можливостей
та значення в сучасному бою.

Командири підрозділів перевіряють справність озброєння, бойової та іншої
техніки, що підлягають врученню, і про готовність до вручення доповідають у порядку
підпорядкованості.

Командир військової частини видає наказ про закріплення озброєння, бойової
та іншої техніки за членами екіпажів (обслуг), водіями (механіками-водіями) та іншими
особами і встановлює час та порядок урочистого вручення озброєння, бойової та іншої
техніки особовому складові. Номер наказу й прізвища осіб, за якими закріплюються
озброєння, бойова та інша техніка, заносяться до формулярів (паспортів). Назва стрілець-
кої зброї, її серія ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ, номер і дата вручення заносяться у документи, які посвідчують особу, а
також у відомості закріплення зброї за особовим складом.

2. У призначений час військова частина шикується у пішому строю зі зброєю
під Бойовим Прапором та з оркестром.

Стрілецька зброя, що підлягає врученню, виноситься до місця шикування й
розкладається на столах за 10 м перед строєм. Інше озброєння і техніка вручаються на мі-
сцях їх зберігання.

3. Командир військової частини нагадує військовослужбовцям вимоги Війсь-
кової присяги й військових статутів щодо майстерного володіння дорученим озброєнням,
бойовою та іншою технікою, утримання техніки у постійній готовності до застосування
для захисту Українського народу.

Оголошується наказ про закріплення озброєння і техніки.

Після ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ оголошення наказу командир військової частини подає команду "Віль-
но" й віддає розпорядження командирам підрозділів вручити стрілецьку зброю.

Командири рот та інших підрозділів викликають із строю військовослужбов-
ців і вручають їм стрілецьку зброю під особистий підпис у відомості закріплення зброї.

4. Після вручення стрілецької зброї командири підрозділів за командою ко-
мандира військової частини розводять особовий склад до місць зберігання озброєння, бо-
йової та іншої техніки.

Особовий склад для прийняття озброєння, бойової та іншої техніки шикується
поекіпажно (по обслугах) і за командою командира підрозділу перевіряє їх стан і компле-
ктність.

Під час прийняття озброєння і техніки, що перебуває на тривалому зберіганні,
зокрема згерметизацією корпусів ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ (об'єктів), допускається їх часткова розконсервація І
розгерметизація.

Командири підрозділів вислуховують доповіді командирів екіпажів (обслуг),
водіїв (механіків-водіїв) або інших осіб, за якими закріплюються озброєння, бойова та
інша техніка, і вручають їм формуляри (паспорти). Військовослужбовці ставлять підписи
у формулярах (паспортах) машин і з цього часу відповідають за закріплене озброєння,
бойову та іншу техніку.


Після закріплення техніки можуть бути практично показані її бойові (техніч-
ні) можливості з демонстрацією майстерного володіння нею.

Роботи з консервації та відновлення герметизації озброєння, бойової та іншої
техніки після їх вручення повинні бути виконані не пізніше ніж протягом двох днів.5. Після вручення озброєння, бойової та іншої техніки командири ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ підрозділів
шикують особовий склад у визначеному командиром військової частини місці.

Командир військової частини вітає особовий склад із врученням озброєння,
бойової та іншої техніки.

6. Вручення озброєння, бойової та іншої техніки закінчується проходженням
військової частини урочистим маршем.


Додаток 6

до Статуту внутрішньої служби
(статті 48 і 65)


documentapxxxen.html
documentapxyeov.html
documentapxylzd.html
documentapxytjl.html
documentapxzatt.html
Документ ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ, БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ