Що таке страховий продукт?

1) страхове відшкодування;

2) комплекс зобов’язань страховика;

3) страховий поліс;

4) процес складання договору страхування.

228. Страховий агент є уповноваженою особою:

1) страховика;

2) страхувальника;

3) брокера;

4) перестраховика.

229. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

1) страховим тарифом;

2) страховою сумою;

3) страховою премією;

4) страховим забезпеченням.

230. Страховий тариф – це:

1) нетто-ставка;

2) страховий платіж;

3) брутто-ставка;

4) немає правильної відповіді.

231. Договір страхування набирає чинності:

1) з моменту підписання;

2) з моменту сплати страхових внесків;

3) з початку терміну страхування;

232. Страховий платіж – це:

1) плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування;

2) оплата послуг страхового брокера;

3) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період Що таке страховий продукт? страхування;

4) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового випадку.

233. Фінансовий ринок – це:

1) економічна система, пов’язана з фінансами держави;

2) система правових відносин;

3) система економічних і правових відносин пов’язаних з купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів;

4) відносини між фізичними та юридичними особами.

234. Що належить до вторинних фінансових інструментів

1) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти;

2) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

3) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

4) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки.

235. Опціон - це:

1) боргове зобов'язання;

2) частковий цінний папір;

3) розписка;

4) право Що таке страховий продукт? на покупку або продаж цінних паперів за обговореною ціною й у встановлений термін.

236. Основна мета діяльності кредитного союзу :

1) кредитування держави;

2) підвищення добробуту учасників шляхом взаємного кредитування їх фінансових потреб на умовах платності та повернення;

3) фінансова допомога місцевій владі;

4) організація кредитних відносин між державою та членами союзу.

237. Цінні папери – це:

1) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики та взаємовідносини між собою, яка їх випустила, а також між їх власником;

2) документи, що засвідчують передачу прав на володіння нерухомим майном;

3) облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів;

4) розрахункові документи, що використовуються для здійснення платежів між юридичними особами.

238. Випуск в Що таке страховий продукт? обіг грошей або цінних паперів має назву:

1) міжнародне запозичення;

2) емісія;

3) спеціальні права запозичень;

4) міжнародна допомога;

5) усі відповіді вірні.

239. Цінний папір, що підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власнику цінного паперу її номінальну вартість у встановлений термін із сплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску – це:

1) облігація;

2) вексель;

3) акція;

4) дивіденди;

5) усі відповіді вірні.

240. Юридична особа, що від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їхнього випуску – це:1) інвестор;

2) комерційні банки;

3) брокер;

4) емітент;

5) усі відповіді вірні.


documentapycedd.html
documentapyclnl.html
documentapycsxt.html
documentapydaib.html
documentapydhsj.html
Документ Що таке страховий продукт?